Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta on hallituksen alainen elin, joka laatii tarvittaessa ehdotuksia/lausuntoja/ohjelmia koskien akitan jalostusta ja informoi hallitusta toiminnastaan. Hallitukseen nimetään jalostustoimikunnan yhteyshenkilö, ellei toimikunnassa jo ole hallituksen jäsentä. Jalostustoimikunnan tehtävä on neuvoa ja opastaa jalostusasioissa.

Jalostustoimikunnan toimenkuvaan kuuluu mm.:

  • lausuntojen laatiminen jalostusasioista ja niiden esittäminen yhdistyksen hallitukselle
  • Toimikunta antaa kysyttäessä jalostusneuvontaa, valitsee koirat kollegioihin ja koulutustilaisuuksiin ja laatii koulutusmateriaalia
  • Jalostustoimikunta valvoo ja ylläpitää jalostusuros- ja pentuvälityslistaa
  • tarvittavien tilastojen tekeminen ja yhteenvetojen laadinta ja ylläpito
  • rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman ylläpito ja päivittäminen
  • terveystietojen kartoitus, tilastointi ja julkaisu
  • hankkia ja jakaa jalostusta/kasvatusta ja perinnöllisyyttä ja akitan terveyttä koskevia ohjeita ja tietoja.
  • valistaa jäsenistöä julkaisemalla tarvittavaa tietoa yhdistyksen lehdessä ja Internetissä 
  • pyrkiä yhteistyöhön ulkomaisten järjestöjen kanssa ja tietojen vaihtoon akita-rodusta myös maailmanlaajuisesti, niin koirien taustoista, työskentelykyvystä ja terveydestä kuin sairausriskeistäkin 
  • itsenäinen tietojen hankinta ja sen tiedon levittäminen jäsenille sekä yhdistyksen lehden ja Internetin välityksellä.

Jalostustoimikunnan yhteystiedot löytyvät kotisivujen Yhteystiedot kohdasta, eli täältä.

Terveystietokyselyt

Terveys- ja luonnekysely

Kennelliiton virallinen terveyskysely

Jalostuksen tavoiteohjelma

Uusi jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin Akita ry:n vuosikokouksessa vuonna 2019.
Yhdistys alkoi elää uuden tavoiteohjelman mukaan hyväksymisestä lähtien.

Akitan voimassa oleva ja aikaisemmat jalostuksen tavoiteohjelmat:

     JTO 2020-2024    pdf   doc

     JTO 2014-2018    pdf    (ohjelman voimassaoloa jatkettu vuoden 2019 loppuun)

     JTO 2009-2013    pdf   doc

     JTO 2000-2005    pdf   doc