Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta on hallituksen alainen elin, joka laatii tarvittaessa ehdotuksia/lausuntoja/ohjelmia koskien akitan jalostusta ja informoi hallitusta toiminnastaan. Hallitukseen nimetään jalostustoimikunnan yhteyshenkilö, ellei toimikunnassa jo ole hallituksen jäsentä. Jalostustoimikunnan tehtävä on neuvoa ja opastaa jalostusasioissa.

Jalostustoimikunnan toimenkuvaan kuuluu mm.:

  • lausuntojen laatiminen jalostusasioista ja niiden esittäminen yhdistyksen hallitukselle
  • Toimikunta antaa kysyttäessä jalostusneuvontaa, valitsee koirat kollegioihin ja koulutustilaisuuksiin ja laatii koulutusmateriaalia
  • Jalostustoimikunta valvoo ja ylläpitää jalostusuros- ja pentuvälityslistaa
  • tarvittavien tilastojen tekeminen ja yhteenvetojen laadinta ja ylläpito
  • rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman ylläpito ja päivittäminen
  • terveystietojen kartoitus, tilastointi ja julkaisu
  • hankkia ja jakaa jalostusta/kasvatusta ja perinnöllisyyttä ja akitan terveyttä koskevia ohjeita ja tietoja.
  • valistaa jäsenistöä julkaisemalla tarvittavaa tietoa yhdistyksen lehdessä ja Internetissä 
  • pyrkiä yhteistyöhön ulkomaisten järjestöjen kanssa ja tietojen vaihtoon akita-rodusta myös maailmanlaajuisesti, niin koirien taustoista, työskentelykyvystä ja terveydestä kuin sairausriskeistäkin 
  • itsenäinen tietojen hankinta ja sen tiedon levittäminen jäsenille sekä yhdistyksen lehden ja Internetin välityksellä.

Jalostustoimikunnan yhteystiedot löytyvät kotisivujen Yhteystiedot kohdasta, eli täältä.

Terveystietokyselyt

Terveyskysely

Pentuekysely

Kennelliiton virallinen terveyskysely

Jalostuksen tavoiteohjelma

Uusi jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin Akita ry:n vuosikokouksessa vuonna 2019.
Yhdistys alkoi elää uuden tavoiteohjelman mukaan hyväksymisestä lähtien.

Akitan voimassa oleva ja aikaisemmat jalostuksen tavoiteohjelmat:

     JTO 2020-2024    pdf   doc

     JTO 2014-2018    pdf    (ohjelman voimassaoloa jatkettu vuoden 2019 loppuun)

     JTO 2009-2013    pdf   doc

     JTO 2000-2005    pdf   doc