PEVISA

PEVISA eli PERIYTYVIEN VIKOJEN JA SAIRAUKSIEN VASTUSTAMISOHJELMA

Perinnölliset viat ja sairaudet ovat osittain tai kokonaan koiran perimän säätelemiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat heikentävästi koiran hyvinvointiin, suorituskykyyn tai jalostuskelpoisuuteen.

PEVISA-ohjelman tavoitteena on:

1. ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka

– alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja

– aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen

– vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta

2. turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

PEVISA-ohjelmassa asetetaan jalostukseen liittyviä lisäehtoja pentueen rekisteröinnille.

Ohjelman mukaiset tutkimustulokset ovat julkisia, jolloin ne ovat Kennelliiton, rotujärjestöjen, yksittäisten kasvattajien ja koiranomistajien käytössä.


SKL:n PEVISA sääntö

Akitalla on oma PEVISA -ohjelma, joka on seuraava;

Akitan uusi PEVISA ohjelma on hyväksytty Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisessä toimikunnassa 10.9.2019. Ohjelma on seuraava;

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla  lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C. Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.

Silmätarkastuslausunto voidaan antaa aikaisintaan 12 kk iässä eikä lausunto saa astutushetkellä olla 36 kk vanhempi. PRA:ta, perinnöllistä kaihia, tRD:ta tai PHTVL/PHPV-sairauden asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.


Ohjelma on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2024.

Muut rotukohtaiset ehdot;

FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. 

Seuraavat tuomarit voivat antaa ko. lausunnon koiran ollessa vähintään 9 kk iässä.
Juha Putkonen
Marja Talvitie
Paula Heikkinen-Lehkonen
Pekka Teini
Merja Ylhäinen
Erika Häkkinen
Kirsi Honkanen
Esa Ruotsalainen
Markku Kipinä
 
Lista päivitetty 30.6.2019