Avoin SA-, UDS- ja AI-rekisteri

Tässä listassa mainitut koirat sairastavat SA:ta tai VKH/UDS:ää tai ne on testattu AI geenimutaation osalta. Koiran nimestä on linkki sen sukutauluun. Akitoja ja Amerikanakitoja ei ole eritelty, koska rotuja on usein risteytetty ja yksittäisellä koiralla voi olla sukulaisia kummassakin rodussa. Kaikki tiedot ovat vapaasti käytettävissä, edellyttäen että lähde Akita ry:n avoin rekisteri mainitaan. Tämän rekisterin tietoja ei saa myydä, tai muutenkaan hyväksi käyttää kaupallisesti. Linkki ruotsalaiseen avoimeen autoimmuunisairausrekisteriin http://akita.nu/index.php?page=oeppen-lista

The dogs mentioned on this list have been diagnosed with SA or VKH. Below you can also find a list of dogs that have been gene tested considering the AI (Amelogenesis-imperfecta) gene mutation that causes enamel defects. The dog's names are linked to their pedigrees. Japanese and American Akitas are listed together, as the breeds have been bred together and an individual dog may have relatives in both breeds. All the information can be freely used provided that the source Akita Club of Finland will be mentioned. It is not allowed to sell the information or use it on commercial purposes of any kind. Link to Swedish open SA and VKH/UDS database http://akita.nu/index.php?page=oeppen-lista

Hundarna som finns med på denna lista har blivit diagnostiserade med SA eller VKH. Nedan ni kan ocksä finna listan av hundar som har blivit genetiskt testad av AI (Amelogenesis-imperfecta) genmutation som orsakar utvecklingsproblem in tandemaljen.  Hundarnas namn är länkade till deras stamtavlor. Japanska och Amerikanska akitor är listade tillsammans, då raserna har avlats ihop och en individuell hund kan ha släktingar inom bägge raserna. All information får användas kostnadsfritt under förutsättning att källan Akita klubben i Finland nämns. Informationen får under inga omständigheter säljas eller användas i kommersiellt syfte. Svenska databasen http://akita.nu/index.php?page=oeppen-lista

SA- ja VKH/UDS -diagnosoidut koirat / SA- and VKH/UDS diagnosed dogs

Linkki täydelliseen listaukseen SA- ja VKH/UDS -sairastuneista koirista. Listaa ylläpitää Akita Ry Jalostustoimikunta omistajien ilmoitusten pohjalta.

Link to the full list of all SA- and VKH/UDS -diagnosed dogs. List is updated by the Breeding Committee of the Finnish Akita Club based on the information given by the owners of the dogs.

AI-geenitestatut koirat / AI gene tested dogs

Linkki täydelliseen listaukseen AI-geenitestatuista koirista - listaa ylläpitää Akita ry Jalostustoimikunta omistajien ilmoitusten pohjalta

Link  to the full list of all AI gene tested dogs - updated by the Breeding Comittee of the Finnish Akita Club based on information given by the owners of the dogs