Akita ry

23.3.1989 akitaharrastajat perustivat Tuusulassa yhdistyksen nimeltään Akita Inut ry. Yhdistyksen nimi muutettiin Akita ry:ksi vuonna 1995, jäsenmäärän kasvaessa tasaisesti. Vuosien 1999-2007 aikana yhdistykseen kuului myös shibat, sekä vuosina 2000-2003 amerikanakita. Tänä päivänä amerikanakitoja edustaa Suomen Amerikanakita ry ja shiboja Suomen Shiba ry. Yhdistyksemme on omistautunut edistämään akitan tuntemusta, seuraamaan ja tukemaan rodun tervettä kasvatusta Suomessa sekä ennen kaikkea toimimaan yhteyselimenä rodun harrastajien välillä. Vuodesta 2014 alkaen Akita ry on on ollut Suomen kennelliiton alainen rotua harrastava yhdistys. Vuonna 2018 yhdistyksen jäsenmäärä on runsaat 90 henkilöä. Akita ry. ylläpitää avointa terveysrekisteriä akitan autoimmuunisairauksista, kerää tietoa rotujen terveydestä avoimeen terveysrekisteriin sekä antaa jalostusneuvontaa. Tavalliselle harrastajalle yhdistys tarjoaa ajankohtaista tietoa Akita-lehden muodossa neljä kertaa vuodessa sekä järjestää vuosittaiset kesä- sekä talvipäivät, luentoja, koulutusta sekä muita tapahtumia.

 

logo.jpg